lørdag den 12. september 2015

Væsenligt mere bruger- og læsevenlig udgave af Helsebringeren Tang ♥


Jeg oversatte KELP The Health Giver
i efteråret 2007. For nylig lagde jeg
mærke til, det udemærket kunne
have været gjort væsenligt mere
læservenligt end tilfældet var.
Det har jeg derfor rådet bod
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥

søndag den 6. september 2015

Tangplukning Workshop ♥


Jeg havde i denne weekend lejlighed til
at drive marketings virksomhed som
én af Danmarks mest kvalificerede
instruktører i hvordan man bærer
sig ad med at høste spiselig tang
til eget forbrug i husstanden.
Det fandt sted til Nordisk Madfestival
i Tangkrogen i Århus.
Et projekt som Nordisk Ministerråd
allerede fra starten i 2012 var med
til at financere. I år smed
Nordisk Ministerråd
en ekstra pulje penge i kassen
for at søsætte at fødevareaktører
fra hele Det Kolde Nord
kunne være med og
præsentere deres
hver for sig unikke
produkter.
Jeg havde den for mig
store ære at få mulighed
for at deltage inden under
denne hat ♥
Der er desværre ikke taget
så mange billeder af det.
Når jeg er PÅ alene mand
er jeg PÅ og så er der ikke
tid til også at tage billeder.
Der er dog her nogle få
gode stemningsbilleder,
der siger noget om det.


Lavvuen på billedet er en kæmpe Tipi.
Det er Samernes forsamlingstelt,
hvor store grupper kan mødes
og holde konferencer, fest
eller hvad man nu har brug for.


Jeg havde lejlighed til i henhold
til programmet at bruge dette
pragtfulde stortelt som
foredragssal ♥
Det bekom mig
særdeles vel
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥