onsdag den 26. marts 2014

Egner tang sig til opformering af bakterier, virus og svampesporer?


Det er kendt, gelé af karaginan bruges videnskabeligt til dyrkning af bakterier.
Karaginan er imidlertid blot én komponent i tangarten Chondus crispus, på dansk Blomkålstang.
Det er meget brugt kemisk at udtrække særlige produkter af forskellig slags tang for deres specifikke egenskaber.
Disse ekstrakter finder vi blandt E-numrene 400-407. De anvendes i stor målestok af fødevareindustrien og i såkaldt molekylær gastronomi.

Personligt finder jeg det mere interessant at bruge kemisk ubehandlet hél tang/granulat af det i maden med alt der er i det af diverse indholdsstoffer.
Bl.a. for at opretholde en balance i tarmfloraen, hvor de velgørende bakterier har magten, mens skadevoldende bakterier, virus og svampesporer holdes i skak.

Billedet er allerede gammelt. Det viser, hvordan en bestemt tangart indeholder den egenskab at sætte en bestemt bakterietypes signalsystem ud af kraft, hvorved den bliver harmløs.

Der er en del der tyder på, dette gør sig gældende for alle typer af tang.


Det med gult overstregede citat er fra videnskabskvinde Jane Teas's dokument om hvordan de brune tangarter kan hjælpe folk, der har AIDS. Hun skriver, forskerne har identificeret flere end 20 forskellige komponenter, tangen selv bruger til at beskytte sig mod skadevoldende mikrober. Sjovt nok virker disse komponenter tilsvarende, når vi har den anbefalede, lille tangmængde med i hverdagsmaden.
En af mine egne observationer er, candida forbliver at være sat ud af aktivt spil, takket være forbrug af den smule tangingrediens dagligt.

Jeg ved ikke hvor fra særligt de brune tangarter har den intelligens og ressourcer, der skal til, for at sikre det tangforbrugende menneske aldrig gør andet end gavn af sine bakterier/aldrig bliver bakterielt syg og er beskyttet mod skadevoldende svampesporer og virus.
Min erfaring er bare, at det virker og der er videnskabelige studier, der tilsiger det samme. Jeg har tidligere udførligt omtalt disse studier ;-)
  

onsdag den 19. marts 2014

Tang Thorkil er ophøjet til ligeværdig -forsker af styrelsen for Forskning og Innovation ♥


Gnaver i Søl tang fra Island

Det er med en vis form for stolthed, jeg kan bekendtgøre, Nordisk Tang af styrelsen for Forskning og Innovation er blevet bevilliget en kvart million kroner til sammen med en dansk forskningsinstitution at undersøge firmaets produkter for indhold af kulhydrater, antioxydanter og omega 3 fedtsyrer med henblik på at kunne deklarere indholdet.

Den mest omfattende undersøgelse bliver at antioxydanterne holdes op mod antioxydanterne i mørke blåbær og grøn the med hensyn til længden af deres virkningstid, men ellers bliver indholdet og typen af kulhydrat bestemt i tørstoffet samt hvor stor en andel af DHA og EPA der er i produkterne.

Samtidig er formålet at måle på, om der er tidspunkter på året, det er bedre at plukke tangen, rent indholdsmæssigt set. 

Det indgår i det étårige projekt, at studere, hvad der er af udenlandsk faglitteratur på temaet. Jeg ligger inde med ganske meget dér, det bliver godt at få tid til at komme i dybden med. 

Som af mig omtalt andre steder, står vi i dén situation, vi ingen komplette ernæringsprofiler/faktablade har på det danske tang og at det tager mange år endnu, før vi kommer derhen, vi komplet kan varedeklarere det danske tang.

Der findes foreløbigt kun målinger, der dokumenterer indholdet af cadmium, kviksølv, uorganisk arsen og bly er forsvarligt lavt, målinger på jodindholdet og visse af de andre mineraler. Men der er meget mere at måle på.

Jeg glæder mig så meget over, jeg med dette projekt kommer til at deltage i forskningsarbejdet, der i den sidste ende fører frem til de færdige varedeklarationer ♥ ♥ ♥

mandag den 10. marts 2014

Tang Thorkil studerer Tangmarken


Allerede siden dagen oven på nytårsaften 2014 var Tang Thorkil tidligt ude, for at se til det vildtvoksende tang.
Hvor langt afgrøden var fremme.
Den var god.
Nu er vi i begyndelsen af marts og afgrøden er endnu bedre.
Thorkil har gjort det til en god forretning, der vækster, at plukke, tørre, sortere, pakke og sælge hans produkter.
Det er endda lige før, det vokser ham over hovedet.
Men det er jo også meningen med Regeringens målsætning på feltet, det skal udvikle sig til fuldtidsarbejdspladser for en mindre hærskare af samme kaliber som Tang Thorkil :-)

søndag den 2. marts 2014

Hvilke spørgsmål skal man til eksamen som tangstuderende kunne svare fyldesgørende på for at kunne blive certificeret tangplukker?


1: Hvad vil det sige at en bestemt tangtype er gammelkendt?
2: Hvordan forholder man sig fødevarejuridisk korrekt, såfremt man ønsker at forhandle en tangtype, der endnu ej er anerkendt af Fødevarestyrelsen/EU?
3: Hvad betyder det at noget er novel food?
4: Hvad er det anbefalede, daglig indtag af tang?
5: Hvor meget jod har det individuelle menneske brug for at indtage dagligt?
6: Hvordan kan det være Rød purpurhinde, Blomkålstang og Blæretang er anerkendt som værende gammelkendt af Fødevarestyrelsen?
7: Hvad hedder de enkelte familiemedlemmer af tangarten Fucus?
8: Hvordan kan det være at Ascophyllum nudosom hedder Buletang på dansk, når det kun vokser i det højere af norden, nord for DK?
9: Hvordan kan det være, at etniske danskere af gammel æt bør holde nalderne væk fra Sukkertang, Fingertang og det japanske Kombu samt KELP pulver fra nordnorge?
(Såfremt den anbefalede daglige tangmængde indtages ;-) 
10: Hvordan kan det være i norden boende mennesker af asiatisk afstamning udemærket kan tåle at spise arterne af Laminaria digitata?
11: Hvordan kan det være, det er en god ide at tørre og lagre tang?
12: Er det okay at bruge tang, man lige har plukket?
13: Hvordan egner tang sig til opformering af bakterier såsom coli? Såvel i tørret som våd tilstand?
14: Beskriv indgående de brune tangarters eget immunforsvar!
15: Beskriv mindst ti ting, der sundhedsmæssigt og vitalt gør sig gældende i almindelighed, når man dagligt forbruger den anbefalede tangmængde!
16: Hvordan forholder det sig med indholdet af bly, cadmium, uorganisk arsen og kviksølv i dansk tang?
17: Hvad er Fødevaredatabanken?
18: Hvordan kan det være Fødevaredatabanken endnu ej har udgivet eksakte ernæringsprofiler på de danske tangarter, der anvendes i konsum af befolkningen?
19: Hvad og hvordan sker der med miljøgifte ophobet i ens væv, når man forbruger den daglige dosis tang?
20: Hvordan kan det være Fødevarestyrelsen anbefaler at undlade daglig konsum af japansk Hijiki?
21: Hvordan kan det være Fødevarestyrelsen anbefaler at undlade dansk Sargassotang i maden?
22: Hvordan kan det være, at tørret tang på lager udvikler mere delikate aromastoffer?
23: Beskriv hvad det er der styrer forskellen på højvande og lavvande!
24: Hvordan kan det være, det er tangen der vokser på det laveste vand, der egner sig bedst til nordboere, der ingen tang har brugt i maden i mere end tusind år?
25: Hvilke statslige direktiver gør sig gældende for erhvervsmæssigt at plukke af tangen til offenligt konsum?
26: Hvordan formerer tang sig?
27: Hvem er tangforskeren Mary Cathleen Drew Baker og hvad betød hun for japansk tangindustri så meget, at de endnu fejrer hende som Havets Moder hvert år den 14. april, selv om hun døde sidst i 1950'erne?
28: Hvad er de eksakte forskelle på planteriget og tangrigerne, rød, grøn og brun?
29: Hvad lever tang af?
30: Hvordan kan det være, nordboerne holdt med den den 24.000 år lange tradition for at bruge tang i maden dagligt for 1.000 år siden?
31: Hvordan ville det japanske folk forholde sig, hvis man befalede dem at lægge deres spiselige tang på hylden til fordel for hvidt brød, bagt på italiensk hvedekorn?
32: Beskriv hvad Fucoidan er, hvor det kommer fra og giv et overblik over de virkninger for sundhed og vitalitet, det internationale forsker samfund allerede har afdækket!
33: Hvordan kan det være japanske soldater med voldsomt blodtab under anden verdenskrig kunne overleve, ved at få tangvand injiceret i mangel af blod af deres blodtype?
34: Hvordan kan det være, næringsoptagelsen optimaliseres transcendentalt, blot fordi man overholder den anbefalede, daglige dosis af tang i maden?
35: Hvordan kan det være, at den viden den engelske læge og forsker Eric Flemming William Powell udgav i 1968 med hans lille værk KELP The Health Giver aldrig er blevet taget alvorligt af andre end ganske få inden for den internationale lægestand?
36: Hvordan kan det være, at man samlet set spiser mindst 50% mindre, når der regulært er anbefalede dosis af tang med i hverdagsmaden ... og alligevel er bedre og længerevarende mæt?
37: Hvordan kan det være, det groft sagt er umuligt at være deprimeret eller på anden måde psykisk syg, når man overholder den anbefalede daglige mængde tang med i maden?
38: Hvad er den anbefalede daglige dosis af tørret tang til de forskellige grupper i befolkningen?
39: Hvad vil det sige at nutrienterne i tang er kolloide?
40: Hvad betyder blod/hjernebarrieren?
41: Hvorfor hedder Langfrugtet klørtang sit navn?
42: Hvordan finder du ud af, hvor det er bedst at plukke det vildtvoksende tang?
43: Hvad vil det fødevarejuridisk sige, at have styr på sporbarheden af det tang, du har plukket med salg for øje?
44: Hvordan finder du ud af, om havvandet dér, hvor du vil plukke, er rent nok, til at det er forsvarligt at sælge tangen til konsum?
45: Hvilke tidspunkter på året er det bedst at plukke tangen?
46: Hvordan opbevarer man sikkert tørret tang?
47: Hvordan bruger man sin Fødevareregion som erhvervsdrivende tangplukker?
48: Hvordan kan det være, du skal være autoriseret/godkendt af Fødevarestyrelsen til at drive firma på at sælge tang til konsum?
49: Hvor finder du al den viden, du overhovedet har brug for, når du vil bruge den anbefalede mængde tang i din mad hver dag???
50: Hvilke krav stiller Fødevarestyrelsen til rum, hvor der opbevares tang og pakkes til forsendelse?
51: Hvad er en risikovurdering fødevarejuridisk set og hvorfor skal du udarbejde eksakte risikovurderinger på al din omgang med tang?
52: Hvilken egenkontrol juridisk set er nødvendig i omgangen med tangen?
53: Kan vildtvoksende tang certificeres som værende økologisk og organisk?
54: Hvad vil det sige at plukke tangen på en bæredygtig måde?
55: Hvad stiller vi op med søvnige pirater, der vil være med i branchen uden at følge spillereglerne???
56: Hvordan kan det være, befolkningen i Okinawa Japan generelt set lever til de dør i en meget høj alder, med helsen & vitaliteten i fuld vigør?
57: Hvordan forholder det sig helt eksakt med indhold af radioaktivt jod i det tang, der fortsat importeres til DK fra Japan?
58: Hvordan bærer man sig ad med at dyrke tang i sin havejord?
59: Hvordan bar ferskvandsalgerne sig ad med at gå på land for millioner af år siden og konvertere til at blive planteriget?
60: Beskriv den aldrende, amerikanske tangforsker Jane Teas og fortæl, hvad hendes forskning har betydet for den kollektive bevidsthed om tangs egenskaber!
61: Hvem er den irske hudlæge Prannie Rhatigan og hvilken betydning har hun i nordeuropa for tangs rænæssance?
62: Hvordan kan det være, der for længe siden er udarbejdet eksakte ernæringsprofiler på det engelske Seagreens tangprodukter, når det først så småt er ved at komme igang i DK?
63: Beskriv den betydning Professor Ole G. Mouritzen har haft for at tage til sig at bruge tang i maden!
64: Hvordan kan det være at Søl tang ud fra en spinkel undersøgelse af et dværgart af det, betragtes generelt som så indeholdigt af kainsyre, det muligvis er farligt at konsumere det?
65: Hvordan forholder det sig i almindelighed med tang og giftighed? Er der noget, der er giftigt, hvad er det i så fald helt eksakt!!!