onsdag den 19. marts 2014

Tang Thorkil er ophøjet til ligeværdig -forsker af styrelsen for Forskning og Innovation ♥


Gnaver i Søl tang fra Island

Det er med en vis form for stolthed, jeg kan bekendtgøre, Nordisk Tang af styrelsen for Forskning og Innovation er blevet bevilliget en kvart million kroner til sammen med en dansk forskningsinstitution at undersøge firmaets produkter for indhold af kulhydrater, antioxydanter og omega 3 fedtsyrer med henblik på at kunne deklarere indholdet.

Den mest omfattende undersøgelse bliver at antioxydanterne holdes op mod antioxydanterne i mørke blåbær og grøn the med hensyn til længden af deres virkningstid, men ellers bliver indholdet og typen af kulhydrat bestemt i tørstoffet samt hvor stor en andel af DHA og EPA der er i produkterne.

Samtidig er formålet at måle på, om der er tidspunkter på året, det er bedre at plukke tangen, rent indholdsmæssigt set. 

Det indgår i det étårige projekt, at studere, hvad der er af udenlandsk faglitteratur på temaet. Jeg ligger inde med ganske meget dér, det bliver godt at få tid til at komme i dybden med. 

Som af mig omtalt andre steder, står vi i dén situation, vi ingen komplette ernæringsprofiler/faktablade har på det danske tang og at det tager mange år endnu, før vi kommer derhen, vi komplet kan varedeklarere det danske tang.

Der findes foreløbigt kun målinger, der dokumenterer indholdet af cadmium, kviksølv, uorganisk arsen og bly er forsvarligt lavt, målinger på jodindholdet og visse af de andre mineraler. Men der er meget mere at måle på.

Jeg glæder mig så meget over, jeg med dette projekt kommer til at deltage i forskningsarbejdet, der i den sidste ende fører frem til de færdige varedeklarationer ♥ ♥ ♥