lørdag den 22. november 2014

De almindeligt spiste danske tangtyper er fri for sygdomsfremkaldende bakterier ♥


Fødevarestyrelsen har været meget usikker på spørgsmålet om, hvordan det forholder sig med skadevoldende bakteriers muligheder for at leve på de almindeligt spiste, danske tangtyper og dermed eventuel smitterisiko ved at konsumere det.

Derfor har man bedt de danske forskere fra Århus Universitet, 
Niels Bohse Hendriksen og Steffen Lundsteen om at pløje den videnskabelige litteratur igennem, for at høre, hvad der dér er optegnet af videnskabelige afhandlinger om emnet.

Hvad de to Herrer er kommet ud med på opfordringen, kan læses her:

Dansk Tang er Sandsynligvis Sikkert at Spise

"Det er vores vurdering", skriver de, "at sygdomsfremkaldende mikroorganismer ikke er specielt tilpasset til livet på tangplantens overflade". Det er lidt knudret formuleret. "Sygdomsfremkaldende bakterier er uegnede til livet på tangens overflade" ville have været en mere klar formulering.
Forskerne fortsætter: "Skadelige bakterier kan dog forekomme, hvis havet kortvarigt er forurenet af urenset kloakvand opstået ved skybrud, hvor kloakerne løber over".

Jeg har lyst til at udtale:

De to forskere har tilsyneladende ikke læst Jane Teas, der nok er den forsker i USA, der gennem flest år arbejdede fuldkomment dedikeret med sagen om tang, bakterier, svampesporer og virus. 
Mere end 30 år inden hun gik på pension ♥

Jane Teas samlede værker om Tang kender jeg nok bedre end de fleste, siden det lykkedes mig at blive personlig netværksvén med hende, inden hun gik på pension.

Hun har delt alle hendes vigtigste værker med mig.
Og jeg har hjulpet hende, ved på et folkeligt sprog at oversætte og udgive hendes to allerstørste publikationer:

Hendes værk om hvordan Fucoidan fra brun tang umådeligt vanskeliggør forekomsten af brystkræft og hendes værk om hvorledes Fucoidan kan helbrede kroppen for AIDS.

Om bakterierne skriver Jane, at bakterierne kom først på jorden.
Såvel skadelige som velgørende.
Så kom Tangen og måtte genetisk tilpasse sig et miljø, hvor angrebslystne mikroorganismer var og ér til stede.

Det har tangen gjort så godt, at det har over tusindvis af år har udviklet ikke mindre end 20 naturlige kemiske selvforsvarsstoffer, det bruger til at holde samtligt skadeligt i SKAK MAT, hvad enten det er skadevoldende bakterier, virus eller svampesporer.

Det HELT FEDE er, at når mennesket på daglig basis indtager det lille kosttilskud i maden spiselig tang er, så udnytter kroppen systematisk den samme beskyttelsesevne over for skadevoldende bakterier, virus og skimmelsvamp.