tirsdag den 23. december 2014

Traditionen for at bruge spiselig tang i hverdagsmaden uddøde aldrig helt i nord Europa heller ♥


I kraft af min meget store berøringsflade til andre mennesker (tusindvis) på temaet spiselig tang, kan jeg efterhånden danne et billede inden i hovedet, der er overvældende bekræftiget af øjenvidner, jeg har talt med.

Praktisk taget samtlige danske, videnskabelige publikationer på temaet har haft solid tradition for at indlede med, at tang brugt på dén måde hidtil udelukkende har været noget, man gennem årtusinder har praktiseret i Japan, Kina og Korea.
Ellers ikke nævneværdigt.

Billedet illustrerer de årligt gennemførte handelstransaktioner af os vikinger, gjort igennem mere end tusinde år, snarere to tusinde.

Det helt bemærkelsesværdige er, at de steder hvor vi havde vores fredelige handelsstationer i nord Europa og i det nuværende Maine, der er der også fortsat kultur for at bruge spiselig tang i hverdagsmaden ♥
Det er så på det tretusinde år og givet mange flere: 

Spanien, Bretagne i Frankrig, Wales, Ireland, Scotland, Ny Hebriderne/Shetlandsøerne, Færøerne, Island, Grønland og Vinland/Maine.

Man kan så undre sig over, hvorfor befolkningerne i Skandinavien i øvrigt glemte alt om det betydningsfulde i denne form for ordinært kosttilskud til maden...

Hvordan fortrængningsprocessen i hukommelsen gik til kan jeg holde foredrag om i flere timer, om nogen gider lytte andægtigt.

Her vil jeg bare nøjes med at sige, indførelsen af kristendommen i os vikingers centrale sæde for omkring tusinde år siden medførte nye sæder og skikke, så som for eksempel at spise hvidt brød bagt på korn fra Italien i stedet for at bruge tang som kosttilskud.

Dén "lille" ændring af tilgangen til livet viser sig nu mere end 50 generationer senere at have fatale konsekvenser for den almindelige folkesundhed.

Det er der imidlertid ingen grund til at tage tungt ♥

Almindelige folkelidelser Medicinalindustrien ingen lindring har at tilbyde kan ganske nemt overkommes, ved personligt at koble sig på verdensborgerens uafbrudte tradition, for at have spise tang med i maden dagligt ♥

Jeg ser 2015 som året, hvor det i høj grad går op for folk der ingenting til tang kender, de i virkeligheden blot behøver at melde sig ind i et allerede eksisterende, åndeligt fællesskab, hvor alle nyder den vitalitet og organiske velvære, der kommer ved at være daglig tangkonsument ♥

Godt Nytår for dét ♥