søndag den 7. april 2013

At plukke spiselig tang et nyt sted gøres mest perfekt på en fuldkommen vindstille dag ved lavvande


Jeg er taget til nordkysten af Als
i Sønderjyllands kommune.
Her hvor jeg står er
vandstanden en ½
meter lavere
end ved
højvande.

Det er helt tydeligt at se,
hvad der er at komme efter:Er det Blæretang, Savtang, Lav klørtang
eller Langfrugtet klørtang?
Hmmm... Det ser ud som om
de genetetisk har blandet sig
godt og grundigt med
hinanden.

På ganske meget af tangen
vokser der temmeligt mange
mikroalger.
Jeg gik efter vækster
uden dem.
Dem var der ikke mange af.