lørdag den 28. december 2013

En sundhedskur hvor man ingenting skal forsage ... men blot læne Sig tilbage og lade de rigtige ting Ske af Sig Selv?


Jeg har længe haft lyst til at dele den tanke, vi er fet op med sundhedskure, der alle sammen på en eller anden måde betyder at skulle forsage dette eller hint usunde.

Hmmm ... er jeg så en dødsforagtende viking, som en kær Ven på facebook skrev om for nylig?

Jeg ved det ikke ...
Alt ... jeg ved er, vi er led og ked af kure, der forudsætter at give afkald på ting, vi hver for sig holder rigtigt meget af og i hvert tilfælde slet ikke kan forestille os at leve uden ...

Hvad med mig selv?
Jeg stod en dag og drømte om i mit næste liv at blive genfødt på tobaksrygernes planet.
Så rejste der sig en debattør inden i mig:
"Jamen ... du er da født på rygernes planet" ...
Så så jeg min barndom for mit indre åsyn. Askebægre i alle fællesrum, med piber liggende, cigar skodder, cigeratskod og aske i store mængder ind til askebægrene blev tømt.
Ja ... Det er jo det jeg er
Født på rygernes Planet.
Så spørger jeg mig selv:
Hvem har lavet min planet om, hen over hovedet på mig, uden at spørge mig om jeg synes, det er i orden?
Vi véd godt hver især, hvem der har gjort planeten fuldkommen om med hensyn til tobak.
Vi kender også godt den nu gældende standard for god opførsel på tobaksområdet, alle rygere i en fortløbende proces er blevet omstillet til, mere og mere tiltagende, lige så langsomt.
Jeg har beskrevet at have opnået mirakuløse virkninger for min personlige helbreds tilstand og velvære.
Men jeg er ryger ...
og rigtigt mange mennesker kan slet ikke få det til at rime inden i hovedet.
En tobaksrygende sundheds apostel!!!
Manden må være fra forstanden :-)
Tjah ...
Måske ...
Jeg tænker i det mindste fuldkomment ud af boksen ...
er jeg mange gange blevet gjort opmærksom på.
Jeg er også kødspiser ...
Jeg bruger animalske fedtstoffer af alle slags med stort velbehag ...
Jeg er alkohol forbruger ud over det anbefalede, men dog kun efter aftensmaden og ind til jeg går i seng ...
hvilket det er lykkedes mig at fastholde at styre det ned til :-)
Med andre ord gør jeg fortsat mange af de ting, det betragtes som nummer ét, i hvert tilfælde at forsage.
Det mirakuløse ved kyndigt brugt tang i maden er, det regenerer og vitaliserer ens svækkede organisme støt og roligt hen over tid og dag, alt i mens man fortsat nyder de glæder, man ikke synes, livet er værd at leve uden.
Det er der ingen anden sundhedskur, der evner at tilbyde :-)
Men der sker ting og sager, ganske af sig selv, blot fordi det tang blander sig med ens cellekemi begunstigende, der ser ud som hen i retningen af forsagelse.
Det er bare slet ikke at nægte sig selv noget, man synes, man er trængende... Det er noget, der sker helt af sig selv.
Sukkertrangen for eksempel. 
Den bliver radikalt forandret. Tangen med i cellekemien gør, at sukkerstofferne i maden bliver meget behersket ... langsomt ... frigjort, således energien de giver er støt og vedvarende ...
i stedet for at fare op og ned på skalaen.
Vedvarende, focuseret opmærksomhed og høj arbejdsenergi i alle vågne timer ...
er på ingen måder at ringeagte ...
og det er blot lidt af hvad det giver,
at have tang med i cellekemien.
Cellerne får en fred og ro med tangen, de nyder i så høj en grad, kroppen spontant producerer så meget dopamin og endorfin, man fuldkommen glemmer, der er noget, der hedder vinterdepression.
Den fred og ro får de på mange måder.
En anden er, at antioxydanterne er så stærke i det bedste tang, at cellemodificerende indflydelser bliver sat ud af spillet på en bedre måde, end noget andet kan gøre ... om blot man et par gange i døgnet fylder lidt mere tang på, sammen med noget af sin i forvejen mest elskede føde ♥ 
Hvilket jo er rigtigt meget individuelt, hvad er ...
Men det virker lige godt sammen med det hele ...
Man behøver heller ikke at dyrke sport ...
Men man får så meget energi af det ...
Man bare er nød til at bevæge sig, ganske frivilligt ... lige som når man har lyst til at danse for sjov og synge og tralle og humme ...
Måske er det i virkeligheden alle os, der insisterer på at være levende på den samme planet, vi blev født på, der har allermest brug for en sundheds- og vitalitetskur, der siger SPAR TO til alt, der ellers er i udbud.
Som en af mine nytårstaler vil jeg opfordre mine medmennesker, der står i samme situation som jeg, til at afprøve ... i det mindste som et nytårs fortsæt ...
et personligt eksperiment ...
Om ... Måske ... Det kan Tænkes ...
Det samme gode tang i cellekemien gør for Mig ... Også gør sig gældende for ... Dig?